Premie Melkvee Zeldzame Rassen akkoord

Op 13 juli 2020 publiceerde Ministerie van LNV de regeling over de subsidie voor melkvee van de zeldzame rundveerassen (subsidie MZR) in de Staatscourant.

Van 1 tot 30 september 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor melkvee van de zeldzame rundveerassen. Deze regeling die nu eind deze zomer opengaat is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020 subsidie kunnen worden aangevraagd en wanneer de invoering van het nieuwe GLB nog een jaar wordt uitgesteld is het mogelijk dat deze subsidie ook met een jaar verlengd wordt.   

Graag verwijzen wij hierbij naar de website van de SZH, waar alle officiële informatie te vinden is:

https://szh.nl/artikelen/nieuws/subsidie-mzr/

Wij hopen de melkveehouders met blaarkop melkvee hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.