Blaarkopfokkers Noord-Holland

De Vereniging van Blaarkopfokkers Noord-Holland Midden is een jonge enthousiaste club van blaarkopveehouders die merendeels ook sterk gericht zijn op een bedrijfsvoering waarbij biologische landbouw en ‘natuurwaarden’ een belangrijke rol spelen. Daarbij hoort de koe in de wei, en is de Blaarkop zichtbaar voor boeren, burgers en buitenlui.

In het bestuur hebben o.a. zitting: Jeroen Konijn, biologisch veehouder te Driehuizen (vz), Siem van der Hulst, kaas- en botermakend veehouder te Winkel (secr.), Jan Verdegaal, Oudendijk (penm.), Piet Kaatee, biologisch veehouder te Heiloo (lid)
LID WORDEN? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris: 0224 540079 of vanderhulstzeeoogst@hetnet.nl

ACTIVITEITEN:
24 januari 2012: jaarvergadering op het bedrijf van de familie Verdegaal, Oudendijk

LEDEN MET EEN WEBSITE OVER HET BEDRIJF:

www.natuurlijkgenoegen.nl fam. Konijn, Driehuizen (NH) > biologisch bedrijf met camping
+ als onderdeel van Biologisch Netwerk: www.biologischnetwerk.nl/natuurlijkgenoegen
+ filmpje: http://www.biologischnetwerk.nl/?id=5&video_id=29

www.appelhoek.nl fam. Wagenaar, Wijdenes (NH) > biologisch bedrijf met camping

JeroenKonijn

Jeroen Konijn, biologisch boer, is voorzitter van de club

MEER OVER DE BEDRIJVEN VAN DE LEDEN:
Hieronder kunnen de leden iets vertellen of vermelden over hun bedrijf. U kunt de erbij geplaatste pdf-bestanden raadplegen. Soms betreft het een stuk tekst dat het bedrijf zelf heeft opgesteld en in een aantal gevallen betreft het een artikel dat gepubliceerd is. Wilt u meer over het bedrijf weten dan kunt u contact opnemen met de veehouders.

Bedrijf ZEEOOGST van de familie Van der Hulst, Westfriesedijk 31 te Winkel tel: 0224 540079
Zelfkazend en botermakend bedrijf met ca. 100 melkgevende 100% raszuivere blaarkoppen.
Eigen presentatie over het bedrijf(2010): vdHulst_website
Artikel in de Boerderij(2005): vdHulstBoerderij_okt05
Artikel in Veeteelt(2006): vdHulstVeeteelt

Bedrijf BAYERSHOEVE familie Kaatee, Het Maalwater 11 te Heiloo tel: 072 5333036
Op dit bedrijf werden de twee KI-stieren (CRV) Bayershoeve Piet en Bayershoeve Barry geboren.
Blaarkopveestapel met ca. 100 melkgevende koeien, met een fleug holsteinbloed.
Artikel MelkveeMagazine mei 2012: MelkveeMagazine29052012
Bio-ondernemer van het jaar: Kaatee_mei_2010
Artikel Nieuwe Oogst i.v.m. nieuwe stal(2010): Kaatee_Nw_Oogst_mei2010
NOS Journaal op 20 december 2010 (filmbeelden): http://nos.nl/l/tcm:5-863277/

Bedrijf NATUURLIJK GENOEGEN familie Konijn, Driehuizerweg 2A te Driehuizen tel: 072 5044326
Bedrijf met ca. 50 melkkoeien met blaarkoppen uit oorspronkelijk HF-veestapel.
Artikel Plattelandspost(2010): Konijn_Plattelandspost_juni_2010

Bedrijf Gebr. Jan en Ruth Verdegaal, Dorpsweg 68 te Oudendijk tel: 0229 541200
Bedrijf met ca. 60 melk- en kalfkoeien. Maken heerlijke kaas en boter die o.a. geleverd wordt aan restaurants.
Een filmpje over het bedrijf, van een TV-programma over boter: http://youtu.be/PKRfi27pAqQ