Ontstaan en ontwikkeling Utrecht

De Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. sinds 1977
In de herfst van 1977 werd de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. opgericht. Toenmalig voorzitter was Koos Ruitenburg te Maarsbergen. In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw werden er in het gebied Zuid-Holland / Utrecht nog meerdere keuringen met blaarkoppen gehouden. De blaarkopbedrijven waren gesitueerd in het Veenweidegebied (Groene Hart), de bollenstreek en ook de Gelderse vallei. Nadat meerdere leden gingen inkruisen met HF verdwenen ook enkele prominente fokbedrijven van het toneel. Een harde kern, waaronder veehouder Koos Ruitenburg, is de Blaarkop trouw gebleven en/of heeft tenminste speciale interesse in de blaarkopfokkerij gehouden. Vanaf de eeuwwisseling is er sprake van een kentering en melden nieuwe geïnteresseerde leden zich aan. De bedrijven van de leden anno 2010 zijn meer divers dan in 1977. In toenemende mate hebben veehouders een biologisch bedrijf, en is er naast melkveehouderij ook sprake van zoogkoeienhouderij voor de vleesproductie al dan niet in combinatie met natuurbeheer. Gelukkig zijn er nog meerdere leden met een 100% raszuivere blaarkop melkveehouderij.

FILM OVER BLAARKOPPEN IN DE BOLLENSTREEK:
In 2010 is door productiebedrijf NENS een film gemaakt over de blaarkoppen in de bollenstreek (dus het gebied van de leden van de studieclub). Medewerking wordt verleend door Menko Wiersema die historische informatie over het ras vertelt, een ook veehouder Hein Hoogeveen uit Noordwijk en Warmerdam sr. uit Warmond komen aan het woord over de blaarkoppen. De film is te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=ZWgH4lcs19M

BLAARKOPPEN OP DE VEBO
De geschiedenis van de blaarkoppen in het Westen van Nederland kent een rijke historie van deelname aan fokveedagen. De jaarlijkste VEBO-tentoonstelling in Leiden speelde daarbij een heel belangrijke rol, evenals de Stierenkeuring van blaarkopstieren in Woerden. De VEBO-tentoonstelling bestond als organisatie in 2011 75 jaar. Maar de laaste ca. 20 jaar verschijnen er (nagenoeg) geen blaarkoppen meer in de ring. In 2011 waren twee blaarkopkoeien van Theo Warmerdam bij wijze van demonstratie van het ras, op de tentoonstelling in Rijpwetering aanwezig.
In het voormalige lijfblad van het NRS ‘De Keurstamboeker’ is vele jaren uitgebreid verslag gedaan van VEBO-tentoonstellingen. Hieronder kunt u daarover enkele nalezen (en desgewenst downloaden).
VEBO_1961 VEBO_1973 VEBO_1961 VEBO_1977