Ontstaan en ontwikkeling Noord-Holland

De Blaarkopvereniging Noord-Holland is nog een jonge club
Naast de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen en de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. is in 2004 de ‘Vereniging van Blaarkopfokkers Noord-Holland Midden’ opgericht. Met de toename van het aantal veehouders met blaarkoppen en geïnterresseerden in het blaarkopras nam ook de behoefte aan een eigen studieclub toe. Directe aanleiding tot de oprichting van de vereniging was in 2004 de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie in het kader van het ‘Groene Long’project. De oprichting werd mede tot stand gebracht onder begeleiding van het Louis Bolkinstituut. In de tijd van de oprichting namen Jan Spaans (voorzitter), Siem van der Hulst (secretaris) en Piet Kaatee (penningmeester) de bestuurlijke taken op zich. Naast doelgerichte fokkerij van blaarkoppen als koeien die passen in een sobere bedrijfsvoering spelen natuurwaarden een belangrijke rol binnen de vereniging. Met gebruikmaking van subsidiegelden werden activiteiten georganiseerd zoals: aankoop van fokzuivere dieren en sperma, bedrijfsexcursies en bezoeken van en aan fokkers, een cursus ‘familieteelt’, het vergaren van kennis gericht op landschapsbeheer en het bezoeken van bedrijven die zich met landschapsbeheer bezighouden.
Na beëindiging van de subsidie in de startperiode is de vereniging blijven bestaan en heeft ze nieuwe subsidies weten aan te boren in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Laag Holland.

Eind mei 2010 werden bij 16 van de leden de bedrijfsborden geplaatst met daarop een fraaie afbeelding van een Blaarkop, al dan niet van het eigen bedrijf. Hiermee is de Blaarkop het hele jaar rond als een sieraad anwezig in het Noord-Hollands landschap.