Verkoopboekje stieren

Het VERKOOPBOEKJE 2023-2024
In de loop van het jaar zal het voorkomen dat enkele stieren reeds zijn verkocht. Soms kunt u de veehouder benaderen met de vraag of er nog een andere stier te koop is. Of, is de moeder van het stiertje interessant om alvast een volgend stierkalf van te ‘reserveren’.
(TIP: ‘handig’ het Verkoopboekje bij de hand: u kunt het uitprinten, of op uw smartphone vanaf de website te downloaden)

Bekijk het Verkoopboekje (voorlopige versie): Verkoopboekje 2023-2024 (01-05-2024)

Jaarlijks een Verkoopboekje met jonge stieren
De gezamenlijke blaarkopverenigingen geven jaarlijks een Verkoopboekje uit waarin jonge fokstieren vermeld staan die door de fokkers/eigenaren te koop worden aangeboden.

VOORWAARDEN: de stieren moeten stamboek geregistreerd zijn, de stieren moeten tenminste 75%G (=6/8 van de rasbalk) hebben, de stieren moeten een (goede) Blaarkop-aftekening hebben. Van de moeder en de grootmoeder moeten de aanwezige melklijsten opgestuurd worden. Indien geen melklijsten bekend zijn dan kan de stier nog wel in het boekje.
Iedere belanghebbende die een stier heeft – die geschikt is voor de fokkerij – die aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan (een) stier(en) aanmelden voor publicatie in het Verkoopboekje. De aanmelding bij voorkeur vóór 15 november van ieder jaar (maar lopende het jaar kunnen ook stieren worden aangemeld).

AANMELDING dient te geschieden door middel van:
het opsturen van een volledig ingevuld aangifteformulier: Aangifteformulier Verkoopboekje of door het opsturen van een kopie van de Registratiekaart van de stier of een officieel Afstammingsdocument, en voor zover aanwezig de Koekaart (MPR) van zowel de moeder als de moedersmoeder. Opsturen van de informatie kan via de mail naar zfaber@xs4all.nl of aan Blaarkopverkoopboekje, Schuur 5, 9205 BE Drachten.

De redactie van het Verkoopboekje zal de stieren indelen in categorieën (afhankelijk van bloedvoering e.a.) en per categorie op leeftijd. De redactie heeft het recht om stieren die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, niet in het boekje op te nemen.
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in het boekje (er kunnen geen rechten aan worden ontleend).

OUD: VERKOOPBOEKJE 2022-2023: Verkoopboekje 2022-2023(6)

OUD: VERKOOPBOEKJE 2021-2022: Verkoopboekje 2021-2022

OUD: VERKOOPBOEKJE 2020-2021: Verkoopboekje 2020-2021

OUD: VERKOOPBOEKJE 2019-2020: Verkoopboekje 2019-2020

OUD: VERKOOPBOEKJE 2018-2019: Verkoopboekje 2018-2019 

OUD: VERKOOPBOEKJE 2017-2018: Verkoopboekje 2017-2018    

OUD: VERKOOPBOEKJE 2016-2017: Verkoopboekje 2016-2017