Projecten met blaarkoppen

Informatie over projecten met blaarkoppen
Er zijn enkele projecten waarbij de Blaarkop een centrale rol speelt. De duur van de projecten varieert.
Zodra een project is afgerond is er een projectverslag beschikbaar welke te vinden is onder Rasinformatie e.a.

***************************************************************************************************

In 2021 is het project ‘Dubbeldoel Natuurlijk’ opgezet. Het is een initiatief van de WUR/GCN in samenwerking met diverse partijen zoals de rasverenigingen van de zeldzame rassen zoals de Blaarkopstichting, de stamboekorganisaties CRV en FHRS, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Het project wordt ondersteund door LNV.
Zie www.dubbeldoelnatuurlijk.nl
In 2022 wordt het project daadwerkelijk gestart. Zie informatie in De Blaarkopper Febr.2022 pg. 17.

**************************************************************************************************

In Overijssel is een groep biologische veehouders zonder subsidie aan de slag gegaan met de vermarkting van vlees van runderen van oud-Hollandse rassen die in natuurgebieden zijn opgegroeid.
Als blaarkopveehouder is Jan Broenink uit Langeveen (bij Almelo) één van de voortrekkers.
Voor meer informatie zie: www.natuurboeren.nl
Biologische rundveehouders uit heel Nederland kunnen – indien men dieren in natuurgebieden weidt – desgewenst meedoen. Neem daarvoor contact op met Jan Broenink tel: 06 36083645

***************************************************************************************************

(onderstaand project is inmiddels beëindigd)
Het netwerkproject ‘Versterking Fokkerij van de Groninger Blaarkop’ is een door EU/LNV gesubsidieerd netwerkproject waarbij onderzoek gedaan wordt naar de knelpunten in de blaarkopfokkerij en hoe daarvoor op foktechnisch gebied oplossingen voor gevonden kunnen worden. Het project is eind 2008 van start gegaan en is gekoppeld aan enkele andere netwerkprojecten die verenigd zijn in het project ‘Landschapskoe’. Een participant is het Centrum Genetische bronnen Nederland(CGN/WUR). De projectleider vanuit de Blaarkopstichting is Wim de Wit. In augustus 2009 is een uitgebreide enquete gehouden onder blaarkopveehouders en veehouders die blaarkopstieren gebruiken voor gebruikskruising op HF e.a. De beknopte uitkomsten van deze enquete staan in het bestand: BlaarkopArtikelNetwerkProj Voor meer informatie over het project zie submenu Project Versterking Fokkerij Blaarkop. Zie ook de website www.verantwoordeveehouderij.nl
***************************************************************************************************

In het kader van het Eurecaproject (een onderzoek in Europees verband) is er onderzoek gedaan naar o.a. de stand van zaken bij het blaarkopras. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN/WUR) heeft een belangrijke rol in dit onderzoek gehad. Meer informatie over het Eurecaproject en de uitkomsten kunt u vinden op de website: www.regionalcattlebreeds.eu . Daar kunt ook het uitgebreide Engelstalige verslag van het totale Europese onderzoek vinden (de publicatie ‘Local cattle breeds in Europe’).

****************************************************************************************************

Het BiocomKruidenierproject is al enkele jaren geleden beëindigd. (nog enkele rapporten bij rasinformatie)