Blaarkopfokkers Groningen

In 1921 werd de vereniging van Fokkers van Blaarkopvee in de provincie Groningen opgericht. In 1931 werden de statuten gewijzigd en werd de naam ‘Bond van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen’. Later werden de naam en de statuten weer gewijzigd en daarmee is de hedendaagse naam ‘Vereniging van Fokkers van Blaarkopvee in de provincie Groningen’. De vereniging bestaat dus bijna 100 jaar.

De vereniging telt ongeveer 70 leden; zowel melkveehouders als zoogkoeienhouders en hobbydierhouders en anderszins geïnteresseerden, in de provincie Groningen en ook in Drenthe en Friesland.
De contributie bedraagt € 25,- per jaar
LID WORDEN? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris: 0512 546659 of zfaber@xs4all.nl

In het bestuur hebben zitting: Dick Huisman te Sitswerd (vz), Arjen Boer te Enumatil (secr), Zwanet Faber te Drachten (secr./penm), Everard Huppelschoten te Ten Post en Johnny Zuidveld te Garrelsweer

ACTIVITEITEN:
13 maart 2019:  JAARVERGADERING te Aduard. Verslag: Notulen Jaarvergadering 13-3-2019
3 februari 2018: Bedrijfsbezoek AndeNiedijk en JAARVERGADERING: 
Notulen Jaarvergadering 3-2-2018

22 februari 2017: JAARVERGADERING te Aduard. Verslag: Notulen Jaarvergadering 22-2-2017
22 september 2016: Excursie naar de Abdij der Trappisten te Westmalle (kort verslag in De Blaarkopper febr.2017)
16 maart 2016: JAARVERGADERING te Aduard. Verslag: Notulen Jaarvergadering 16-3-2016
24 juni 2015: Excursie naar het bedrijf van de familie Feitsma te Houwerzijl
10 maart 2015: JAARVERGADERING te Aduard. Verslag: Notulen Jaarvergadering 10-3-2015
4 maart 2014: JAARVERGADERING te Aduard. Verslag: Notulen Jaarvergadering 04-03-2014
22 februari 2014: Demonstratie blaarkop(kruislingen) op Groninger Rundveeshow: blaarkoppromotie_op_Groninger_Rundveeshow
27 november 2013: bedrijfsbezoek bij Dick Huisman te Winsum
26 juni 2013: AVONDEXCURSIE naar Agr.Natuur- en Landschapsvereniging Slochteren
19 maart 2013: JAARVERGADERING te Groningen. Verslag: Verslag_Jaarvergadering_Groningen_19-03-2013

PRIMERING JONGE STIEREN 2019: Primering blaarkopstieren 2019
PRIMERING JONGE STIEREN 2018: Primering Blaarkopstieren 2018
PRIMERING JONGE STIEREN 2017: Primering Blaarkopstieren 2017
PRIMERING JONGE STIEREN 2016: Primering Blaarkopstieren 2016
PRIMERING JONGE STIEREN 2015: Primering Blaarkopstieren 2015
PRIMERING JONGE STIEREN 2014: Primering Blaarkopstieren 2014
PRIMERING JONGE STIEREN 2013: Primering_Blaarkopstieren_2013
PRIMERING JONGE STIEREN 2012: Primering_Blaarkopstieren_2012

JAARVERSLAG en NOTULEN JAARVERGADERING
2012: Verslag_Jaarvergadering_22-2-_2012 / Verslag_bijeenkomst_22-11-2012
2010: Notulen_Jaarvergadering_23-02-10/Jaarverslag_2010

LEDEN MET EEN WEBSITE OVER HET BEDRIJF:

www.andeniedijk.nl Arjen en Margriet Boer, Enumatil > biologisch melkveebedrijf > verkoop biologisch vlees

www.kloosterboerderijbleyendael.nl Fam. Peter en Anita Kuijer, Sellingen > biologisch melkveebedrijf met ‘arrangementen’ en de heerlijke ‘Blaarkopworst’.

www.eytemaheert.nl  Maurits en Jessica Tepper, Peize (o.a. vleesverkoop)

www.descharrelderij.nl   Lotte Rensema en Pieter Heida, Kielwindeweer (vleesverkoop)

www.opdehim.nl   Auke en Rennie Stremler, Jorwert (Frl) > biologisch melkveebedrijf > vlees- en kaasverkoop

www.frieseblaarkop.nl   Theo en Sandra van Zwieten, Tjalleberd  (vleesverkoop)

www.waddenmax.nl Fam. van Tilburg, Hornhuizen > biologisch melkveebedrijf > zuivel: yoghurt en kwark

www.blakervelderhoeve.nl   Wim en Tessa Ram, Roden  > vleesverkoop (Blaarkop en Lakenvelder)

www.zuivelboerderijameland.nl   Fam. Blokker, Ballum  Ameland (zuivel- en vlees)

MEER OVER DE BEDRIJVEN VAN DE LEDEN:
Hieronder kunnen de leden iets vertellen of vermelden over hun bedrijf. U kunt de erbij geplaatste pdf-bestanden raadplegen. Soms betreft het een stuk tekst dat het bedrijf zelf heeft opgesteld en in een aantal gevallen betreft het een artikel dat gepubliceerd is. Wilt u meer over het bedrijf weten dan kunt u contact opnemen met de veehouders.

Bedrijf landgoed / kloosterboerderij BLEYENDAEL Peter en Anita Kuijer, Sellingen.
Een filmpje van RTVNoord over de biologische ‘Blaarkopworst’ van Peter en Anita Kuijer (januari 2011).
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=AzEu4oZvPF8
Arikel in NieuweOogst (05-02-2011): NieuweOogst050211Kuijer

Bedrijf van Everard en Arda Huppelschoten, Ten Post.
Artikel in De Boerderij (januari 2011): Voor_geld_verdienen_is_Blaarkop_beste_keuze

Bedrijf AndeNiedijk, Arjen en Margriet Boer, Enumatil
als onderdeel van het Biologisch Netwerk: http://www.biologischnetwerk.nl/?id=3&boer=42#