Henmeer Bauke nieuwe zwartblaar bij CRV en ook Nw Bromo Zorro bij CRV

De laatste jaren neemt het gebruik van blaarkopsperma bij CRV gestaag toe. Het wordt o.a. ruimschoots gebruikt voor kruisingsdoeleinden en voor goede bevruchting.
Daarmee is de omloopsnelheid van de blaarkopstieren bij CRV flink toegenomen.
Zodoende kunnen en moeten meer blaarkopstieren ingezet worden.

Per half december is de 100% zwartblaar (met roodfactor) Henmeer BAUKE nieuw ingezet.
Zie bij ‘stiereninformatie / actuele stieren’.

Tevens is door CRV een hoeveelheid doses van de zwartblaar (zonder roodfactor) Nieuw Bromo ZORRO aangeschaft en vanaf ca. half december beschikbaar.

Het aanbod zwartblaar stieren bij CRV is hiermee aangevuld.