Het Verkoopboekje 2022-2023 met stieren staat op de site

Ieder jaar in november maken wij een Verkoopboekje met stieren die voor de fokkerij te koop worden aangeboden. Dit betreft soms nog jonge kalveren en ook enkele iets oudere stieren.
Kijk bij ‘Vraag en Aanbod’ in het submenu Verkoopboekje.
Het Verkoopboekje kan nog aangevuld worden. Veehouders kunnen nog stieren aanmelden.
Geef ook iets oudere stieren die op het eigen bedrijf al klaar of binnenkort klaar zijn met dekken, een tweede kans.
Door te klikken op het kopje Vraag en Aanbod kunt u ook ‘Advertenties’ met vraag en aanbod vinden.