Bertus 12

roodblaar 100%G (94-%G-6%HF)    Kappa Caseïne: AA   Bèta Caseïne A1A2    aAa-code: 423
Fokker: J.J.W. Zuidveld, Garrelsweer

KI-code: 36815

KI: KI Samen www.ki-samen.nl

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)
V: WILLEM 5 < V: Marnix 5 < V: Italië’s Italiena < V: Wouter v’t Lageland < V: Reinder 2 v.Alma < V: Pieter Dirk v Fritema
< M: Willy 67 < V: Mix < V: Beatrix Prins < V: Prins < V: Prins v.Fritema < V: Frits v.Asinga < V: Okko
M: BETJE 239 < V: Ralmeta’s Ruby(25HF) < V: Italië’s Peter < V: Florian v.De Har < V: Beatrix Prins < V: Prins
MMV: Cetario N(25%HF) < V: Gonnie’s Ebel < V: Ebel v.Fritema < V: Piet v.Fritema < V: Bas < V: Steffen

Bertus 12 is een goed ontwikkelde zoon van Willem 5. Eén van de beste blaarkopfokstieren. Willem 5 gaf melktypische wat lichte koeien qua type, met goede uiers maar nogal eens wat kromme benen. Moeder Betje 239 was een prima ontwikkelde gerekte melkkoe koe met een goede productie, een sterke uier en prima benen. Zowel van vaders- als van moederskant heeft ze wat HF-bloed meegekregen want zowel vader Ralmeta’s Ruby als ook moedersvader Cetario N hadden beiden 25%HF-bloed. Grootvader Cetario N had zelf een goede blaarkopaftekening maar vererfde wel de bontfactor (er is dus een kleine kans dat Bertus 12 dit van moederskant heeft meegekregen, ondanks het feit dat hij te boek staat als 100%G). Cetario N was een zoon van de goedfokkende Gonnie’s Ebel (stal Van Ingen) uit de 50%G Anita, dochter van Triple Threat, uit een Regent van Ruttendochter in stal Noordam te Nieuwkoop.
Bertus 12 is de vader van de stier Rooie Rinus (KI Kampen).

LET OP: ter voorkoming van (teveel) inteelt:
Wees voorzichtig met gebruik op dochters van Matts, Fred van Suddendorf, Jochem 2 en Rooie Rinus.

DE VERERVING (indexberekening) april 2024, ten opzichte van het rasgemiddelde:
melkproductie:  -97 kg melk / vetgehalte +0,41% / eiwitgehalte: +0,09%  (253 dochters)
exterieur omschrijving: voldoende tot goed ontwikkelde, vrij melktypische koeien met overwegend goede uiers. De uiers zijn soms iets kort. De benen zijn soms wat krom en kunnen wel eens wat krachtiger. De dochters tonen soms wat weinig robuustheid.
De dochters hebben nog wel eens een witte neusspiegel (evenals de moeder van Bertus 12), en wat hogere witte sokken.
exterieurscore BI: Frame: -2 / Type: -5 / Uier: -4 / Benen: -7 / Bespiering: -2 (59 gekeurde dochters)
gebruikseigenschappen: vleesindex: 90 / persistentie: 96 / laatrijpheid: 96 / uiergezondheid: 93 / karakter: 106 / melksnelheid: 105 / vruchtbaarheid: 102.

Bertus 12 V: Willem 5 Eig: KI Samen, Grashoek Opname: 4 mei 2011 - M 1105003 BERTUS 12  als anderhalfjarige stier.

DE MOEDER VAN BERTUS 12:

Betje 239, groot, lang en sterk (met blanke neusspiegel) BETJE 239, groot, lang en sterk (met blanke neusspiegel)

DOCHTERS VAN BERTUS 12: