Blaarkop ras van 2014

Het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen besloot in haar bestuursvergadering in oktober 2013 dat in 2014 de Blaarkop (zeldzaam) ‘Ras van het Jaar’ zou zijn.

Het bestuur van de Blaarkopstichting is zeer ingenomen met dit besluit en doet haar best om dit op allerlei manieren vorm te geven. Ondermeer zal in september 2014 ‘open dag’ gehouden op meerdere blaarkopbedrijven. Zie de AGENDA.

Door de SZH is in samenwerking met de Blaarkopstichting een prachtige ‘Blaarkopsticker’ ontworpen. Deze is te bestellen bij de SZH. zie www.szhnl

Ook wordt publiciteit gezocht en zal er in tijdschriften af en toe iets over blaarkoppen te vinden zijn.
Zo zal in het blad VEETEELT van CRV in het najaar een artikel over een blaarkop melkveebedrijf gepubliciteerd worden.
Tevens wordt met de SZH getracht enkele bedrijven het certifitcaat ‘Erkend Fokcentrum’ te laten verkrijgen.
De Stichting Het Groninger Landschap krijgt in juni 2014 die erkenning.

Sticker_blaarkop_ras_van_het_jaar_2014