De Cock (12 HF)

zwartblaar 87%G-12%HF(Rf)     Kappa Caseïne: AA   Bèta Caseïne A2A2    aAa-code: 423651
Fokker: C.J. vd. Krogt, Nieuwolda

KI-code: 941710

KI: CRV   beschikbaar vanaf augustus 2016

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)                 productie-afstamming zie: 2017 Afst info prod De Cock
V: LEO 4 < V: Mix < V: Beatrix Prins < V: Prins < V: Prins v Fritema < V: Frits v.Asinga < V: Okko
< M: Leida 8< V: Italië’s Italiena < V: Wouter v’t Lageland < V: Reinder 2 v Alma < V: Pieter Dirk v Fritema < V: Janus v Fr
M: BLAUWTJE 142 (75%G-25%HF) < V: Simon < V: Italië’s Jaap < V: Italië’s Johannes < V: Hilda’s Victor < V: Victor v R
MV: Appie v Luxemburg < V: Maten’s Marco < V: Italië’s Paul < V: Italië’s Peter < V: Florian v De Har < V: Beatrix Prins

De Cock is een best ontwikkelde, fraaigelijnde zoon van Leo 4. Leo 4 is één van de beste blaarkopfokstieren. Vader Leo 4 geeft mooisoortige rastypische blaarkoppen met goede uiers, goede melkproductie en prima levensduur. De moeder van De Cock is een prima ontwikkelde, fraaie melkkoe met een zeer goede uier en met een prima productie met hoge gehalten. Haar moeder was een dochter van Appie van Luxemburg uit een zwartbonte 100%HF-moeder. (De Cock is veelvuldig gebruikt op een bedrijf met bonte koeien en de nakomelingen zijn steeds ‘blaarkop’ getekend, dus geen bontfactor).

Enkele veehouders geven aan dat De Cock wat zwaardere kalveren geeft. De draagtijd is iets langer dan gemiddeld bij Blaarkop; de geboorte-index is 102, t.o.v. ‘103’ gemiddeld voor Blaarkop. Een algemeen ‘probleem’ is het dus niet, maar wij raden enige voorzichtigheid bij het gebruik op pinken aan.

LET OP: ter voorkoming van (teveel) inteelt:
Wees voorzichtig met gebruik op dochters van Leo 4.

DE VERERVING (indexberekening) april 2024, ten opzichte van het rasgemiddelde:
melkproductie:  +261 kg melk / vetgehalte +0,32% / eiwitgehalte: -0,02%  (272 dochters)
exterieur omschrijving: goed ontwikkelde, vrij melktypische vaarzen met prima uiers en goede benen.
exterieurscore BI: Frame: +4 / Type: +2 / Uier: +-0 / Benen: +2 / Bespiering: -1 (89 gekeurde dochters)
gebruikseigenschappen: persistentie: 95 / laatrijpheid: 97 / vruchtbaarheid: 101 / uiergezondheid: 98 / karakter: 89 / melksnelheid: 95

De Cock  DE COCK, als ruim anderhalfjarige

DE MOEDER VAN DE COCK:

DE VOLLE ZUS VAN DE COCK:


Blauwtje 144, een best ontwikkelde, sterke en productieve koe. In 2020 als 8-jarige.

NAKOMELINGEN VAN DE COCK: