Hooilanden ARTHUR

100%G (94%G-6%HF)   zwartblaar        Kappa Caseïne: AB   Beta Caseïne: A2A2  aAa: 654123
Fokker: Lodewijk Pool en Floor de Kanter, melkveebedrijf De Hooilanden, Bennekom

Arthur is een biologische stier

KI-code: 57371  
KI De Toekomst             (inzet via particulier initiatief Th.v. Zwieten en Z.M.Faber)
ook te bestellen via BioKI.

AFSTAMMING:  (is niet de volledige afstamming)
V: NERO  < V: Zeeoogst Govert < V: Jochem 2 < V: Gidion 2 < V: Wouter v’t Lageland < V: Reinder 2 v Alma
VM: Zaffira < V: Hemko < V: Italië’s Gerko < V: Mix < V: Beatrix Prins
VMM: Johanna 101 < V: Italië’s Rudi < V: Italië’s Fokko
M: ADRIE 79 (87%G)  < V: Meyenhorst Pascal < V: Henmeer Julius < V: Fritema Jitze
MM: Adrie 73 (62%G-37%onb/HF) <V: Henmeer Nicolaas < V: Italië’s Italiena < V: Wouter v’t Lageland
(in het voorgeslacht is een paar keer de vader niet geregistreerd>’onbekend’)

Hooilanden Arthur is een voldoende ontwikkelde stier met een voor ‘Blaarkop’ uitzonderlijke aAa-code (er is geen blaarkopstier bekend die deze code ook heeft).
Nero, de vader van Arthur, was een goed ontwikkelde, fraaie en rastypische stier. Hij heeft natuurlijke dekkingen verricht.
De moeder van Nero is de fraaie Hemko-dochter Zaffira (op Veld en Beek). Zij stamt uit de Johanna-koefamilie van stal Italië. Haar moeder Johanna 101 was een heel mooie melktypische koe. Haar vader was de goed-fokkende Italië’s Rudi.
Adrie 79, de moeder van Arthur is een prima ontwikkelde koe (141 cm). Ze is ruim gebouwd, sterk en goed geuierd, en heeft prima benen (algemeen voorkomen: 82 pnt als 11-jarige)(ze heeft een iets hoog staartstuk). In 2023 inmiddels 12 jaar oud en nog vitaal. Ze heeft mooie, bovengemiddelde melkproducties met goede gehalten. Ze heeft een bovengemiddelde productie met vooral hoge gehalten ten opzichte van het bedrijfsniveau. Zie: Adrie 79 prod tm nov’23
Vanwege 6%HF in de afstamming is er een risico op de ‘bontfactor’. Hett zal op termijn in de praktijk moeten blijken of hij dat wel of niet vererft.

LET OP:  ter voorkoming van (te veel) inteelt: wees voorzichtig met gebruik op dochters van Meyenhorst Pascal en Zeeoogst Govert.

HOOILANDEN ARTHUR (als anderhalfjarige)

DE MOEDER VAN ARTHUR:  Adrie 79 (in 2022 als ruim 11-jarige)