Italië’s Italiena

roodblaar 100%G      Fokker: L.J.Huizinga, Winsum

BRS (niet meer beschikbaar) (sperma in Genenbank)

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)
V: WOUTER V’T LAGELAND < V: Reinder 2 van Alma < V: Pieter Dirk v.Fritema < V: Janus v.Fritema < V: Bas < V: Steffen
M: ITALIA 22 < V: Hilda’s Victor < V: Victor v.Rijnoord < V: Prins v.Fritema < V: Frits v.Asinga < V: Okko

Italië’s Italiena werd geboren in 1988. Het was een prima ontwikkelde stier. Zijn dochters zijn ook goed ontwikkelde ouderwetse blaarkoppen. Van hem draaien 126 dochters mee in de productievererving (april 2012 ‘basis lokaal’), waaruit blijkt dat hij de melkplas sterk verlaagt maar positief scoort op de gehalten: vet +.21% en eiwit +.04%. Dat hij zware dochters vererfde blijkt ook uit frame ’99’ (dat is enkele punten boven het rasgemiddelde) en bespiering ‘105’. Karakter en melksnelheid zijn twee zeer positieve punten (beide ‘105’), evenals benen (105). De twee volle zussen Italiena waren ook zware koeien; Italia 45 was ook een zeer goede productiekoe met 2.01 310 dgn 7200 kg melk met 5.04%vet en 3.76% eiwit en lactatiewaarde 131. Via zoon Garant (87%G) uit stal Van Ingen heeft hij ook het lichaamsgewicht doorvererfd, en ook diens zoon Marnix 7 lijkt dat te doen. Andere zonen van Italiena zijn Hanniebal en Marnix 5.

De verervingsgegevens van Italië’s Italiena augustus 2013: It_Italiena_0813

ITALIË's ITALIENA als tweejarige op de stierenkeuring te Bedum  ITALIË’s ITALIENA als tweejarige op de stierenkeuring Bedum

DE VOLLE ZUS VAN ITALIENA

Italia 46, volle zus van Sam  Italia 49

DOCHTERS VAN ITALIENA: