JOOP van Bovendijk (12HF)

roodblaar 87%G-12%HF      Kappa Caseïne: AA      Bèta Caseïne: A1A2     aAa-code: 561432
Fokker: Mts. Kuijer-Zoer, Ruinerwold

KI-code: nog invullen

CRV: beschikbaar vanaf ca. half augustus 2020

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)
V: GERBRAND < V: Fison van De Har < : V: Isodoor 34 < V: Victor v Rijnoord < : Prins v Fritema < V: Frits v Asinga < V: Okko < V: Achilles 2
M: TRIJNTJE 494 (75%G) < V: Martin 2 < V: Hemmeer Job <V: Hemmeer Hans < V: Hemko < V: Italië’s Gerko < V: Mix < V: Beatrix Prins
MM: Trijntje 490 (50%G-50%HF) < V: Leo 4 < V: Mix < V: Beatrix Prins < V: Prins < V: Prins v Fritema < V: Frits v Asinga < V: Okko < V: Achilles 2

Joop is een vlot goed ontwikkelde stier die veel kracht uitstraalt en beste benen heeft. Joop heeft een donkerrode tint. Trijntje 494, de moeder van Joop was een prima productiekoe met een goede uier; als tweedekalfskoe gaf ze een week na afkalven al 40 kg melk. Helaas verongelukte ze enige tijd daarna doordat ze uitgegleden was op de roosters in de stal. De productie-informatie van de moeder is daardoor beperkt. Haar moeder Trijntje 490 is een sterke, goed geuierde koe, met een ruim bovengemiddelde productie binnen een volledig HF-veestapel. Ze behoudt daarbij prima conditie. Fokker Kuijer fokte haar uit liefhebberij om een blaarkoplijn uit HF-familie te fokken, en dat pakte zeer goed uit.
Vader Gerbrand is een mooie rastypische raszuivere stier met oud bloed. De vader Fison van De Har is via de Genenbank gebruikt. Fison is een zoon van de bekende stammoeder Fiolet 2, welke ook de grootmoeder van Florian van De Har was. Ze werd 14 jaar oud en produceerde ruim 84.000 kg melk.
Van moederskant stamt Gerbrand uit fokstal Italië uit de bekende koefamilie Italia.
Uit de praktijktest is gebleken dat Joop niet de bontfactor vererft. De kalveren van Joop hebben vaak een donkere rode tint.
Joop is geschikt voor gebruik op pinken: geboortegemak 105

LET OP: ter voorkoming van (teveel) inteelt:
Voorzichtig met gebruik op Hemmeer Udo, De Cock, Leo 4, Martin 2, Gerbrand

JOOP van BOVENDIJK, als anderhalfjarige 

DE MOEDERS MOEDER VAN JOOP:
Trijntje 490, robuust, goed geuierd en hoogproductief.