Laarhoeker Martin Pp (25HF)

zwartblaar 75%G-25%HF (Rf)      Kappa caseïne: AB    Bèta Caseïne: A2A2     aAa-code: 465
Fokker: G.H.J.Meijerink, Ommen

Laarhoeker Martin is een genetisch hoornloze stier

KI-code: 391096      beschikbaar vanaf ca. 15 april 2023

KI Kampen   www.ki-kampen.nl 

AFSTAMMING:  (is niet de volledige afstamming):    Zie prod.afst: Laarhoeker Martin pedigree met productie
V: De Cock < V: Leo 4 < V: Mix < V: Beatrix Prins < V: Prins < V: Prins v Fritema < V: Frits v Asinga
M: Laarhoeker Martha 4 < MV: Perplex RHF PP 
MM: Martha 2 < V: Bertus 13 < V: Italië’s Jaap < V: Italië’s Johannes < V: Hilda’s Victor
MMM: Martha 31 < V: Appie v Luxemburg  (Martha 31 is de moeder van Oosterom v Arie)

Laarhoeker Martin is een goed ontwikkelde stier, met voldoende rastype. 
De vader van Laarhoeker Martin is De Cock (87%G). In feite heeft Laarhoeker Martin ca. 70%G.
Van zijn moeder heeft hij de hoornloosheid geërfd. De moeder is een halfbloed rode blaarkop uit de hoornloze RHF-stier Perplex. Laarhoeker Martin zal in de helft van de gevallen de hoornloosheid doorgeven aan zijn nakomelingen. Vanwege 25%HF is er risico op de bontfactor.
Moeder Martha 4 is een koe met hoge producties met beste gehalten. Qua type is ze niet extreem; staat dichter bij het blaarkoptype dan HF. De moeder van Martha 4 was een dochter van Bertus 13 die gefokt was door Van Oosterom bij Bodegraven. Ze ging als kalf naar Meijerink bij Ommen.
De grootmoeder van Martha 4 is de zeer productieve Martha 31, die ook de moeder is van Oosterom v Arie (KI De Toekomst). 
Met de beste producties met prima gehalten aan moederskant en de prima productievererving van De Cock als vader, heeft Laarhoeker Martin kans om een goede productievererver te worden.

LET OP: ter voorkoming van (teveel) inteelt:
Wees voorzichtig met gebruik op dochters van De Cock.

Laarhoeker Martin als 2-jarige:

DE MOEDER VAN LAARHOEKER MARTIN (als vierdekalfskoe):