Obelix (12HF) bf

roodblaar 87%G-12%HF  bontfactor      Kappa Caseïne: AA     Bètacaseïne: A1A1     aAa-code: 453621
Fokker: VOF Tempel Veehouderij, Middelstum

KI-code: 94-1887
KI: CRV  (beschikbaar per december 2017)

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)            productie-afstamming (okt.2017)zie: 2017 Afst info prod Obelix
V: WIM (87%G) (bf) < V: Marnix 7 (bf) (87%G) < V: Garant (bf) < V: Italië’s Italiena < V: Wouter v’t Lageland < V: Reinder 2 v Alma
M: LIANNE 35 < V: Bayershoeve Piet (62%G-37%HF)< V: Italië’s Fokko< V: Italië’s Henk < V: Italië’s Frits
MM: Lianne 30 < Hannibal 4 < V:Hanniebal < V:Italië’s Italiena < V:Wouter v’t Lageland < V: Reinder 2 v Alma
MMM: Lianne 26 < V: Karel < V: Hemko < V: Italië’s Gerko < V: Mix < V: Beatrix Prins < V: Prins < V: Prins v Fritema

Obelix is een goed ontwikkelde, moderne stier. Vader Wim was een prima ontwikkelde stier, die uitsluitend voor natuurlijke dekking is gebruikt. Wim bleek de bontfactor te hebben (via Marnix 7). De moeder van Wim is een goede dochter van Appie van Luxemburg met hoog eiwit.
Moeder van Obelix, Lianne 35, is een prima ontwikkelde, sterk geuierde, mooie en productieve melkkoe met mooie gehalten (bijna 5%vet en bijna 4%eiwit); een prima gebruikskoe (84 pnt voor exterieur). Haar moeder Lianne 30 was een sterke koe met een prima productie. Ze werd bijna 12 jaar en produceerde meer dan 76.000 kg melk met 4,67%vet en 3.43%eiwit. In het voorgeslacht meerdere koeien met hoge levensproducties. Zo produceerde de moedersmoeder van Hannibal 4 (de vader van Lianne 30) meer dan 100.000 kg melk.
Met deze afstamming heeft Obelix de potentie tot het leveren van sterke, goed ontwikkelde, melktypische en productieve blaarkoppen.
Voor de zuivere blaarkopfokkerij is Obelix minder geschikt omdat hij de bontfactor blijkt te hebben; er kunnen dus bonte kalveren geboren worden.

LET OP ter voorkoming van inteelt:
voorzichtig met gebruik op Marnix 7, Bayershoeve Piet
LET OP ter voorkoming van ‘bonte‘ kalveren:
voorzichtig met gebruik op Marnix 7, Marnix 8, Jonno, Maten’s Marinus, Bio Nw Bromo Jeroen

DE VERERVING (indexberekening) april 2024, ten opzichte van het rasgemiddelde
melkproductie: -809 kg melk / vetgehalte +0,10% / eiwitgehalte +0,13%  (55 dochters)
exterieur omschrijving: vlot voldoende ontwikkelde, overwegend goed geuierde jonge koeien.
Exterieurscore BI: Frame: -3 / Type: -1 / Uier: -5 / Benen: +2 / Bespiering: +2 (13 dochters)
gebruikseigenschappen: persistentie: 95 / laatrijpheid: 98 / uiergezondheid: 90 / karakter: 88 / melksnelheid: 98 /  vruchtbaarheid: 99.

  OBELIX, als anderhalfjarige

DE MOEDER VAN OBELIX:

DOCHTERS VAN OBELIX: