Zeeoogst GOVERT

roodblaar 100%G (94-%G-6%HF)    Kappa Caseïne: BB      Bèta Caseïne A2A2    aAa-code: 432516
Fokker: Fam. Van der Hulst, Winkel(NH)

KI-code: 941711

KI: CRV   beschikbaar vanaf augustus 2016  (staat niet meer op de stierenkaart)

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)      productie-afstamming zie: 2017 Afst info prod Zeeoogst Govert
V: JOCHEM 2 < V: Gidion 2 < V: Wouter v’t Lageland < V: Reinder 2 v.Alma < V: Pieter Dirk v Fritema
< M: Joke 80 < V: Ralmeta’s Ruby(25HF) < V: Italië’s Peter < V: Florian v.De Har < V: Beatrix Prins < V: Prins
M: GONNIE 16< V: Abels Heino 31 < V: Abels Heino 18 < V: Abels Wim < V: Herman v Wieren < V: Mattheüs < V: Martin
MMV: Italië’s Frank < V: Italië’s Johannes < V: Hilda’s Victor < V: Victor v Rijnoord < V: Prins v Fritema < V: Frits v Asinga

Zeeoogst Govert is een vlot goed ontwikkelde, evenredig gebouwde, rastypische zoon van Jochem 2.
Moeder Gonnie 16 is een zeer rastypische, evenredig gebouwde, goed geuierde koe met goede/bovengemiddelde productie met een hoog vetgehalte en gemiddeld eiwit. Ze is een brede koe met ook prima vleeskwaliteiten. Haar moeder Gonnie 7 is een sterke, goed geuierde koe met bovengemiddelde productie; ze is iets melktypischer. De Gonnie’s stammen uit stal Van Ingen te Woerden. Lees meer over Zeeoogst Gonnie 7 in De Blaarkopper sept.2019.

LET OP: ter voorkoming van (teveel) inteelt:
Wees voorzichtig met gebruik op dochters van Bertus 12, Jochem 2.

DE VERERVING (indexberekening) april 2024, ten opzichte van het rasgemiddelde:
melkproductie:  +46 kg melk / vetgehalte +0,07% / eiwitgehalte: -0,06%  (296 dochters)
exterieur omschrijving: voldoende tot goed ontwikkelde, wat lichter gebouwde, overwegend melktypische jonge koeien met goede uiers. De dochters zijn vroegrijp. Wat kromme benen komen voor (niet sabelbenig).
exterieurscore BI: Frame: -4 / Type: -4 / Uier: +4 / Benen: +-0 / Bespiering: -5
gebruikseigenschappen:  uiergezondheid: 95 / karakter: 88 / melksnelheid: 94 / persistentie: 92 / laatrijpheid: 96 / vruchtbaarheid: 104

Zeeoogst Govert  Zeeoogst Govert, als anderhalfjarige

DE MOEDER VAN GOVERT:

DE MOEDERSMOEDER VAN GOVERT:

DE 3/4-ZUS VAN GOVERT:

Zeeoogst Gonnie 27 (87%G) (MV: Italië’s Frank) 2e kalfs koe. Bedrijf: Vd.Hulst, Winkel

Dochter van Jochem 2 uit Gonnie 7 > dus een 3/4-zus van Zeeoogst Govert.

DOCHTERS VAN ZEEOOGST GOVERT:

VAARZEN VAN ZEEOOGST GOVERT 2020 op bedrijf Kaatee te Heiloo:
(foto’s Els Korsten / eigendom CRV)(foto’s mogen uitsluitend met toestemming van CRV gebruikt worden)