Zeillust Henk 4

zwartblaar 100%G     Fokker: A.C.Mooren, Leimuiden

KI-code: 36139

KI: KI Samen (nog beschikbaar) Stierkalveren van Zeillust Henk 4 worden niet Stamboek!

AFSTAMMING: (is niet de volledige afstamming)
V: Joost < V: Beatrix Prins < V: Prins < V: Prins v.Fritema < V: Frits v.Asinga < V: Okko < V: Achilles 2
M: HENDRIKA 32 < V: Roland < V: Rienenburger Ebel 2 < Ebel v Fritema < Piet v Fritema < Bas

Zeillust Henk 4 is slechts zeer beperkt gebruikt. Zijn indexen schommelen nogal van de ene berekening t.o.v. de andere (dit betreft ‘afrondingsverschillen’ in de berekeningen). In december 2014 telden 55 dochters mee in de indexcijfers. Hij verlaagt de melk behoorlijk (-630 kg), het vetgehalte scoort +0.21%, maar eiwit -0,15%. Hij heeft een exterieurvererving met nog zeer lage betrouwbaarheid (8 dochters op 6 bedrijven). De scores zijn op alle onderdelen zeer matig. De dochters zijn over het algemeen (te) melktypisch voor een blaarkop. De uiergezondheid is niet best (94).
Voor ‘bloedspreiding’ kan het interessant zijn om dochters van deze stier te fokken. KI Samen heeft anno 2015 nog sperma van deze stier beschikbaar, en er komen af en toe nog jonge dochters van hem aan de melk.

De verervingsgegevens van Zeillust Henk 4 augustus 2013: Zeillust_Henk_4_0813

Zeillust_Henk_4 

Zeillust Henk 4

DOCHTERS VAN ZEILLUST HENK 4: