Fout in stiercode Favoriet in catalogus CRV

Wij kregen bericht van CRV dat er in de geprinte Stierencatalogus die door CRV aan leden/gebruikers zal worden verzonden, een foutieve ki-code bij de nieuwe roodblaar stier Den Duylse Favoriet is vermeld.
Per abuis staat de stiercode van Hemmeer Edwin erbij vermeld.
De juiste stiercode van Den Duylse Favoriet is: 943018

Let dus goed op als u een gewenste inseminatie doorgeeft, of als u sperma bestelt (en controleer bij de inseminatie / bespreek met de inseminator).

Op de website van CRV staat het wel correct:  
Alle blaarkopstieren:  Stierencatalogus – CRV (crv4all.nl)
Favoriet: FAVORIET – CRV (crv4all.nl)