Let op aanvraag premie zeldzaam ras

Voor de goede orde brengen wij het nog even weer onder de aandacht:
Graag willen wij u informeren dat de subsidie voor Zeldzame Landbouwhuisdieren (subsidie ZLH) vanuit het GLB voor dit jaar weer is opengesteld.

Velen zullen de procedure voor deelname aan de subsidieregeling inmiddels kennen uit het voorgaande jaar. Toch willen wij het nog graag voor u op een rijtje zetten, zodat ieder correct geïnformeerd is.

Dierhouders die zich nog niet aangemeld hebben als deelnemer aan het Paraplubestand van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, dienen dat nog te doen als ze in aanmerking willen komen voor de subsidie. Meer informatie over de opgave voor deelname en het afgeven van de machtigingen vindt u op: www.paraplubestand.nl

Verder is aanmelding nodig bij RVO d.m.v. het invullen van de Gecombineerde Opgave en daarbij het aanvinken van de aanmelding voor de GLB-subsidie voor Zeldzame Landbouwhuisdierrassen. De aanmelding moet gebeuren vóór 15 mei a.s. Tussen 15 oktober en 2 december 2024 moet vervolgens de (definitieve) aanvraag worden gedaan. De subsidieaanvraag is namelijk pas compleet als de aanmelding én de aanvraag is gedaan.

Meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de subsidieregeling Behoud Zeldzame Landbouwhuisdierrassen (ZLH) vindt u op:  https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/glb-2024/zlh

RVO heeft de informatie over de regeling op haar website verbeterd, zodat het ook voor hobbymatige houders van zeldzame rassen duidelijker is dat ook zij voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Verder is het aantal vragen dat in de Gecombineerde Opgaven ingevuld moet worden beperkter dan vorig jaar. De vragen die gesteld worden in de Gecombineerde Opgave van 2024 zijn te vinden op:  https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-02/240226-Vragen-in-de-Gecombineerde-opgave-2024-v1.pdf

Nieuw bij de ondertekening van de Gecombineerde Opgave 2024 (als de dierhouder gekozen heeft voor subsidie ZLH) is de verklaring dat de dierhouder deze dieren goed in het I&R-systeem heeft staan.

Veel succes!