Premieregeling Zeldzame melkkoeien (2019 en 2020) is een feit

Er werd al met spanning naar uitgekeken, en er zijn meerdere onderhandelingen van de SZH (namens en in overleg met de Kleine Fokkerij Groepen; de zeldzame Nederlandse runderrassen) met LNV aan voorafgegaan, maar de Premieregeling voor de melkkoeien van de zeldzame rassen is rond. Dit is een heuglijk feit. De premie die vóór de eeuwwisseling (2000) een paar jaar heeft gegolden, werd na afschaffing node gemist. Met de intrede van de fosfaatregelgeving is deze nieuwe premie zeer belangrijk ter stimulering van het houden van koeien van de zeldzame rassen.

De premie in deze hoedanigheid is voor de jaren 2019 en 2020. Voor de jaren vanaf 2021 zal een vervolg op deze premieregeling gemaakt worden, omdat er wijzigingen komen in het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) binnen de EU. Dan zal de premieregeling daarbinnen opnieuw vorm moeten krijgen, en wij hopen – en dat zal ook de insteek van de SZH, in overleg met de KFG zijn – dat daarin dan ook de zoogkoeien / en het jongvee van de zeldzame rassen worden opgenomen. In meerdere Europese landen (zoals ook België) is al die jaren de premieregeling in stand gebleven. Ook een heel goed argument om het ook in Nederland blijvend te continueren.

Lees op de site van de SZH over de premieregeling: https://szh.nl/artikelen/nieuws/dierpremie-voor-de-zeldzame-nederlandse-melkkoeien/

Het persbericht zoals de SZH dat heeft doen uitgaan op 11 december 2019: PERSBERICHT DIERPREMIE – Stichting Zeldzame Huisdierrassen – 11dec2019