Nieuwe stierindexen december 2019, en nieuwe roodblaar Fedor bij CRV

Op 4 december zijn de nieuwe stierindexen bekend gemaakt (drie keer per jaar vindt landelijk een berekening plaats: begin april, begin augustus en begin december).

De indexen van de actuele stieren (zowel raszuiver als kruislingen) zijn inmiddels aangepast bij de stiereninformatie van de stieren op deze site. Tevens is een geactualiseerde Stierenkaart geplaatst bij ‘Actuele stieren’.

Let op dat van meerdere stieren met nog maar een beperkt aantal dochters aan de melk, de betrouwbaarheid nog laag is (dat geldt zeker ook voor de exterieurcijfers); de invloed van de ‘verwachtingswaarde’ op basis van de indexen van de vader en de moeder is dan nog aanzienlijk.

Tevens is bij CRV de best ontwikkelde roodblaar Fedor beschikbaar gekomen. De aAa-code is nog niet bekend.
Fedor is een best ontwikkelde (grote) en goed gebouwde stier met mooie afstamming. Hij is te vinden bij de actuele stieren.