Durk Durkz in Melkveemagazine over nieuwe perspectieven met de oude Nederlandse rassen

‘Revival van de Nederlandse koe?!   staat er als titel boven de ‘opinie’ van Durk Durkz op de website van Melkveemagazine.

Durk Durkz is voorzitter van de Stichting Fries Roodbont, net als Blaarkop één van de zeldzame oude Nederlandse rassen.
Oude rassen bieden nieuwe perspectieven nu de landbouw in Nederland op een kentering in de tijd staat, met ‘Kringlooplandbouw’ en dus ‘low-input’ als komende norm.

Lees: https://www.melkvee.nl/artikel/231601-opinie-durk-durksz-revival-van-de-nederlandse-koe/?tid=TIDP272081XE279DACFE2344A06AE99D00725FBEC56YI5&utm_campaign=2020_MV_Nieuwsbrief_wk01&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20200104_MV_NB