Rapport Blaarkop nieuwe verdienmodellen in Het Groene Hart

Uit het petitiecomité ‘Red de Blaarkop’ is een werkgroep namens de Vereniging Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. ontstaan, die steun krijgt van bestuurders uit de Leidse regio. Aan Provincie Zuid-Holland is gevraagd een voorstudie te ondersteunen naar mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen in het Groene Hart met Blaarkoppen. Dit rapport is daar de weerslag van. Het geeft weer hoe wij, de vereniging van Blaarkopfokkers in het Groene Hart, denken ons ras te kunnen versterken en uit te breiden naar 2000 of meer melkgevende dieren in de melkcontrole rond 2040.

Publicatie januari 2020. Lees: 2020 Rapportage Blaarkop Nieuwe verdienmodellen in het Groene Hart – def2