Recordaantal blaarkopinseminaties in 2018-2019

Blaarkopsperma zeer populair bij herinseminaties.

De Jaarstatistieken CRV 2018-2019 waarin de aantallen officieel geregistreerde inseminaties vermeld worden, laten zien dat gebruik van blaarkopsperma nog steeds stijgt in populariteit. Het aantal 1e inseminaties is stabiel licht stijgend.

Dit heeft erin geresulteerd dat het totaal aantal blaarkopinseminaties in het boekjaar 2018-2019 tot recordhoogte van ruim 9.300 is gestegen.

Dit maakt het voor KI-organisaties interessant om meer blaarkopstieren in te zetten.

Wij spreken de wens uit dat ook melkveehouders met HF de geboren blaarkopkruisling kalveren gaan opfokken tot melkkoe.

Lees: Recordaantal blaarkopinseminaties in 2018 2019