Nieuwe stierindexen augustus 2020: De Cock en Govert scoren goed

Mooie start van De Cock  en  Zeeoogst Govert:
Bij de nieuwe indexenpublicatie op woensdag 12 augustus kwamen de CRV-stieren De Cock  en  Zeeoogst Govert beiden met heel mooie cijfers.
Ze maken een heel mooi debuut, met goede uiers, goede uiergezondheid, goede melkproductie en vooral ook prima vetgehalten.

De blaarkopfokkerij heeft de laatste decennia nog niet de beschikking gehad over over meerdere goede allround fokkende stieren tegelijk.
Voor Zeeoogst Govert en De Cock is het nog maar het begin van de index in opbouw en er zijn nog meer dochters en meer lactaties nodig om een echt zuiver beeld te krijgen (er kan nog wel het een en ander wijzigen in de loop van de tijd), en dat geldt ook voor Peppelen Sunny 4 die ook mooi allround is met vooral ook goede uiers, en mooie productiecijfers. Jochem 2 heeft al iets meer dochters en ook in meerdere lactaties, en hij blijft stabiel op rondom mooie cijfers qua productie en exterieur, en vooral ook goede uiers.
Bij De Cock lijkt ‘karakter’ met ’92’ een aandachtspunt (dat valt 6 punten lager uit dan de verwachtingswaarde)(de betrouwbaarheid is 46%)

Met dit kwartet zijn er mooie perspectieven voor de Blaarkop in de dubbeldoel melkveehouderij.

De nieuwe stierenkaart STIERENKAART BLAARKOP AUGUSTUS 2020   (is ook te vinden bij ‘Stiereninformatie / actuele stieren) (u kunt het uitprinten en bij uw KI-map doen.

(de cijfers bij de individuele stieren op deze website worden aangepast (of zijn reeds aangepast).