Blaarkoppen in cijfers: stijging aantallen inseminaties en kalveren

CRV publiceert jaarlijks in maart op haar website de ‘Jaarstatistieken’ met o.a. de aantallen inseminaties en geregistreerde kalveren per ras over het afgelopen boekjaar.
Het recente boekjaar liep van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.
Voor de Blaarkop was er evenals de voorgaande paar jaren, sprake van een mooie stijging, met name qua totaal aantal inseminaties; nu bijna 11.000 in een jaar.
Vergelijk met MRY in dezelfde periode bijna 30.000, en FH ruim 2500.

Het lijkt erop dat ook in het lopende boekjaar het totaal aantal inseminaties met Blaarkop weer stijgend is.