Gerdina 35 ‘Blaarkop van het jaar’

Het bestuur van de Blaarkopstichting en de bestuurders van de regionale blaarkopverenigingen hebben besloten om de roodblaar Gerdina 35 van de familie Scherff bij Almkerk te benoemen tot ‘Blaarkop van het jaar 2021’. Wij feliciteren de familie Scherff van harte met deze bijzondere koe.

Gerdina 35 is een raszuivere roodblaar koe met excellente productiekwaliteiten, een best exterieur en goede gebruikseigenschappen. Dit alles maakt haar tot een voorbeeldkoe voor het blaarkopras.

Gerdina 35 werd geboren op 3 december 2014.
De vader is Sjoerd, een zoon van Appie van Luxemburg. Beiden vererven een hoog eiwitgehalte en sterke, laatrijpe koeien met beste benen.  
De moeder van Gerdina 35 is de inmiddels 12-jarige Gerdina 22. Zij is een dochter van Italië’s Joep. Gerdina 22 is evenals haar dochter Gerdina 35 een koe met hoge producties met beste gehalten (inmiddels 70.000 kg melk met ruim 5%vet en ca. 3.70%eiwit). Haar moeder Gerdina 15 was een dochter van Italië’s Yoël. Yoël vererfde hoge vetgehalten. Gerdina 15 werd 10 jaar oud en had bovengemiddelde lactatiewaarden met hoge vetgehalten.
De prima productiekwaliteiten en levensduur zijn hiermee sterk verankerd in Gerdina 35.

Gerdina 35 heeft een achtjarige volle zus die ook prima produceert en een goed exterieur heeft, maar niet met de extreem hoge gehalten en het excellente exterieur van Gerdina 35.

Productie Gerdina 35:
2.02 jr   334 dgn   5562 kgm   4.87%vet  4.11%eiwit  lw: 122
3.03 jr   372 dgn   7350 kgm   5.21%vet  4.02%eiwit  lw: 123
4.05 jr   371 dgn   8473 kgm   5.75%vet  4.17%eiwit  lw: 133
5.08 jr   326 dgn   7243 kgm   5.17%vet  4.21%eiwit  lw: 127

Gerdina 35 kalfde kortgeleden van een mooi zwartblaar stierkalf van Peppelen Sunny 4. Het stierkalf heeft de potentie om op te groeien tot KI-stier. Gerdina 35 staat er weer prima voor en maakt weer een goede start van de nieuwe lactatie.

Zie ook in De Blaarkopper Sept.21