Blaarkopproducties nader bekeken

Jaarlijks publiceert CRV de melkproductiecijfers over het afgelopen boekjaar, dat steeds van 1-9 t/m 31-8 loopt. Half oktober ontvingen wij op aanvraag de gemiddelde producties van de blaarkoppen met tenminste 87%G, en het gemiddelde van de blaarkopkruislingen met 50-75%G.

Daarnaast ontvingen wij de top-25-lijsten per lactatiegroep (lactatie 1 t/m 5 en hoger).
In onderstaand bestand treft u de top-10 per lactatiegroep aan en tekst en uitleg bij de rasgemiddelden.

Blaarkopproducties nader bekeken 2020-2021