Premie aanvraag melkkoeien 2021, in maart 2022

Premie aanvraag voor melkkoeien van zeldzaam ras over 2021, is aan te vragen van 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022.
Evenals in maart 2021 de aanvraag over het jaar 2020 kon, kan aan de hand van het bericht dat de betreffende melkleverende veehouders (met melkkoeien van zeldzaam ras ‘gevlagd in het Paraplubestand’) in januari/februari 2022 ontvangen van LNV/RVO, de aanvraag weer ingediend worden (voor het derde achtereenvolgende jaar).
Helaas geldt nog de de-minimis-regeling met het maximum van € 20.000,- over drie achtereenvolgende jaren. Wij kunnen de bedrijven die het maximum overschrijden niet een speciaal bericht sturen. De SZH is in gesprek met LNV/RVO over het apart aanschrijven van RVO van deze veehouders/bedrijven die met de de-minimis zitten.

Op termijn volgt er nader bericht.

Dieren die één keer gevlagd zijn in het Paraplu-bestand en als zodanig bekend bij RVO, blijven voor het leven gevlagd. Bijkomende dieren (zoals kalveren) met de correcte stamboek- en ras-status op de melkleverende bedrijven die zich eerder al aangemeld hadden, worden eens in de paar maanden toegevoegd.

Voor informatie omtrent Paraplubestand: zie de website van de SZH.

Meer informatie zie: Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR) | RVO.nl | Rijksdienst