Franciscus nu nog sperma te bestellen…

Dit bericht is geldig tot ca. half april 2022.
Het beleid bij CRV is om van blaarkopstieren een limiet aan het aantal doses te stellen.
Hiermee wordt voorkomen dat een stier teveel nakomelingen in de raszuivere populatie krijgt, hetgeen een negatieve invloed zou kunnen hebben op de bloedspreiding binnen het ras (wat in het verleden met enkele stieren het geval geweest is).
Door en limiet te stellen aan het aantal doses en daarmee aan het aantal inseminaties wordt ook de ‘omloopsnelheid’ en de inzet van meer stieren vergroot. Dat biedt voor het ras meer kansen; immers ‘elke stier is en kans’.
Een nadeel is dat stieren al vaak niet meer op de kaart staan / beschikbaar zijn op het moment dat de eigen index bekend is, en dus in beeld is hoe hij fokt. Het doelgericht gebruik in de praktijk wordt hierdoor helaas bemoeilijkt. Veehouders kunnen dit oplossen door tijdig sperma te bestellen voor het eigen vat, of te reserveren.
Van CRV kregen wij bericht dat om de reden dat Franciscus aan het limiet van het gebruik komt, hij in april van de stierenkaart bij CRV zal gaan.
Voor degenen die Franciscus nog graag willen gebruiken is het dus nu nog (snel; tot ca half april 2022) mogelijk om sperma te bestellen voor levering in het eigen vat (of om als gereserveerd sperma vast te leggen).
Franciscus zal in april 2022 een eigen index op basis van dochters krijgen.
Franciscus heeft als bijzondere eigenschap Kappa Caseïne BB, voor méér kaas.