Twee jonge stieren geprimeerd

Zoals gebruikelijk in Groningen – als mooie oude traditie – in het voorjaar, is er onlangs een rondgang voor primering van jonge stieren geweest. Dick Huisman en Zwanet Faber zijn bij Zuidveld, Huppelschoten, Wouda en Boer-Knol geweest en hebben vijf stieren gezien. Daarbij zijn ook enkele foto’s en een paar filmpjes gemaakt (in navolging van vorig jaar toen vanwege de Covid-restricties geen rondgang kon plaatsvinden, en de veehouders filmpjes konden insturen). Deze filmpjes hebben zijn nu ook voorgelegd aan Theus de Ruig en hij had vrij recent enkele van deze stieren ook al gezien. Op basis daarvan hebben de drie beoordelaars afzonderlijk hun beoordeling opgesteld en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat twee stieren voor primering in aanmerking komen. Eén nog zeer jonge stier (9 mnd) bij Huppelschoten willen zal in 2023 nog graag opnieuw gezien worden (indien dan nog aanwezig).

Geprimeerd zijn Ande Niedijk Felix (87%G) en stier 4532 (nog naamloos). Beiden dus op biologische melkveebedrijven.

Bij Pieter Wouda, Aduard:
roodblaar 4532  (Sjoerd x Wouda 3) > een leuke jeugdige, vlot goed ontwikkelde stier van mooi blaarkoptype. De moeder Gracia is een melktypische en melkrijke 10-jarige koe die een wat hoger vetgehalte zou mogen hebben. Al met al nèt voldoende om te primeren (de combinatie van de moeder met vader Sjoerd geeft voldoende vertrouwen voor de fokkerij).

Bij Arjen en Margriet Boer-Knol, Enumatil:
zwartblaar Ande Niedijk Felix (Nw Bromo Zorro x Ande Niedijk Hilbert) > goed ontwikkelde, zeer jeugdige en laatrijpe jonge stier van goede bouw en met een fijn skelet. Felix toont nog ruime potentie om goed te kunnen uitzwaren. De moeder Fennechien 166 is een vlot goede melkkoe met prima producties met hoge gehalten. Ook de moedersmoeder heeft prima producties. Voor de moeder geldt een bemerking op het linker voorkwartier en een bemerking op de kracht van de benen. Al met al voldoende overtuigend voor primering.