Stierenkaart Augustus 2022 bij Actuele stieren

Op 10 augustus was een nieuwe indexdraai. De Stierenkaart Augustus 2022 staat nu bij Actuele stieren. (de info bij de individuele stieren wordt binnenkort aangepast).
Lees ook het artikel over Stiereninformatie in De Blaarkopper Sept.’22