Meld nu stieren aan voor het Verkoopboekje 2022-2023

Ik start nu weer met het maken van het jaarlijkse Verkoopboekje van stieren. Die maak ik elk jaar in de loop van oktober/november.
Dit is een uitgelezen mogelijkheid om potentiële fokstieren op een mooie manier onder de aandacht van potentiële kopers te brengen.
Het boekje wordt op de website blaarkopnet geplaatst en is zodoende ook in te zien op de smartphone (één van de redenen dat wij het sinds een paar jaar niet meer laten printen en rondsturen). Ook is het enkele jaren inzichtelijk op de website en zo kan het voor de geïnteresseerden ook fungeren als naslagwerk).

De volgende voorwaarden gelden: de stieren moeten ‘Stamboek’ zijn, tenminste 75%G en een goede blaarkopaftekening hebben.
Aanmelding graag met een kopie/foto van de Registratiekaart (zodat de volledige afstamming, bloedvoering en stamboekstatus duidelijk zijn), en de melkproductiegegevens van moeder en grootmoeder (voor zover bekend).
Verder in geval van 75%G graag een fotootje van de stier, zodat de aftekening gecontroleerd kan worden.
Verder kunt u desgewenst  bijzonderheden vermelden, zoals als gezondheidsstatus(IBR-vrij / lepto-vrij e.a.), of DNA-onderzoek wel of niet is uitgevoerd, als de Bèta Caseïne- en/of Kappa Caseïne-factor bekend zijn dan is het verstandig om dat ook aan te geven (dat werkt verkoopbevorderend), ‘biologisch’, e.a.
Wij hopen dat er weer een mooi boekje gemaakt kan worden, dit ter stimulering van de fokkerij.

Gun een stier een ’tweede leven’…  Jonge stiertjes/stieren kunnen worden aangemeld,   maar heeft een stier al dekdienst gedaan en zou het mooi zijn dat hij verder kan bij een andere veehouder…? Deze stieren kunnen ook in het boekje 😉

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om mooie blaarkoppen aan te bieden door middel van een advertentie op blaarkopnet.nl

Wij hopen u hiermee eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Mede namens de  andere bestuursleden, met vriendelijke groet, Zwanet Faber