Verrassende 100-tonner op Terschelling

In het september-nummer van De Blaarkopper stond zoals gebruikelijk een opsomming van blaarkoppen me een levensproductie van tenminste 70.000 kg melk. Soms blijkt er ergens een koe op te duiken die wij nog niet in beeld hadden. Zo stond in oktober in Veeteelt tot onze verrassing een dochter van Hemmeer Job met 100.000 kg melk, en op een bedrijf op een bijzondere plek, namelijk op Terschelling.

Veehoudster Martha Mier spreekt met genoegen over de ruim 14-jarige zwartblaar Anita 76. Anita 76 is een halfbloed (50%G-50%HF), met heel ver terug de Blaarkop Anita 2 in het voorgeslacht. Ooit waren er enkele blaarkoppen op het melkveebedrijf dat tegenwoordig zo’n 160 HF melkkoeien omvat. Ten tijde van de paring van de moeder van Anita 76, een dochter van Holdon Acrobat (die ook 6% blaarkopbloed had), werden 10 rietjes van Hemmeer Job gebruikt omdat het leuk zou zijn om weer een beetje blaarkop in de stal te hebben. Anita 76 was één van resultaten en ze deed het goed met een lactatiewaarde van 101 als vaars. Over het geheel bedraagt haar gemiddelde lactatiewaarde 88; niet slecht tussen de HF’s. Daar komt bij dat de laatste lactatie duidelijk minder was als gevolg van een maand te vroeg afkalven van een tweeling waarvan eentje dood was. Het andere kalfje was klein maar heeft het overleefd en is nog op het bedrijf. Anita 76 werd weer drachtig en kan rond 1 februari 2023 weer afkalven. ‘Het is een heel gewoon koetje, ten opzichte van de HF’s maar klein’, zegt Martha, ‘maar ze is sterk en probleemloos en heeft nog prima benen’. Ondertussen is ze wel de oudste koe op het bedrijf.

Al met al heeft deze mooi blaarkopgetekende halfbloed dochter van Hemmeer Job haar vader eer gedaan; hij staat immers bekend om de duurzaamheid en probleemloosheid die hij vererfde.
Anita 76 produceerde in 3844 dagen  100.077 kg melk met 4,49%vet en 3,66%eiwit.
Dat is een prachtige prestatie. Er zijn vier dochters (uit HF-stieren) van haar op het bedrijf, waarvan eentje zwartbont is. ‘Ze doen het goed’, aldus Martha, die aangeeft dat er meer wat blaarkopgetekende dieren op het bedrijf zijn als gevolg van dat blaarkop dominant is qua aftekening. Hopelijk kan Anita 76 nog een paar jaar mee, want zo te horen hebben ze op Terschelling wel een beetje een zwak voor deze bijzondere blaarkop.

Wij feliciteren de familie Mier-Buren met dit mooie resultaat en wensen hen nog veel plezier en genoegen met ‘blaarkop’ Anita 76 als zesde 100-tonner op hun bedrijf.