Nieuwe Premieregeling zeldzame rassen 2023 gepubliceerd in Staatscourant

Op 8 november jl. ontvingen wij bericht van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen dat de nieuwe Premieregeling voor Zeldzame Huisdierrassen, als onderdeel van de Uitvoeringsregeling GLB 2023, op 1-11-2022 is gepubliceerd in de Staatscourant.

De nieuwe regeling is aanmerkelijk ruimer gesteld dan de regeling die de afgelopen jaren en nog voor 2022 geldt (voor melkleverende bedrijven).
De nieuwe regeling is ook opengesteld voor zoogkoeienhouders; kort gezegd geldt het voor:

bedrijven waar tenminste 5 GVE van Zeldzame rassen worden gehouden (zowel mannelijk als vrouwelijk); de dieren moeten Stamboek geregistreerd zijn en tenminste 87%ras zijn.

Lees meer informatie (uit paragraaf 6 en artikelen uit de Uitvoeringsregeling GLB 2023).

Paragraaf 6 Regeling voor zeldzame landbouwhuisdierrassen (verkort uit mailbericht SZH 8-11-2022)

Volledige informatie vindt u op:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/behoud-van-zeldzame-landbouwhuisdierrassen

zie ook: https://szh.nl/paraplubestand/

Raszuivere dieren van zeldzame rassen kunnen via SZH in het I&R-bestand een vlag (markering) krijgen. Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan voor deze dieren een uitzondering worden gemaakt.

Maar de in I&R gevlagde dieren vormen ook de basis voor de subsidieregeling voor zeldzame landbouwhuisdierrassen vanuit het GLB 2023.

Aangezien de subsidieregeling ingaat vanaf 2023 is het van belang dat veehouders die hiervoor in aanmerking willen komen, zich zo spoedig mogelijk aanmelden (maar graag vóór 15 december a.s. (om te voorkomen dat het vergeten wordt)) bij SZH.
Een aanmeldformulier per diersoort kunnen dierhouders invullen via:
Paraplubestand | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl)

Zie ook (in het kort): de informatie vanuit RVO over wie in aanmerking kan komen voor deze subsidieregeling: Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen (rvo.nl)