Nieuwe stierindexen december 2022

Drie keer paar (in april, augustus en december) worden de stierindexen opnieuw berekend en gepubliceerd. Zo werden er nieuwe indexen gepubliceerd op 7 december jl. 
Wij hebben ze voor de blaarkopstieren weer op een rij gezet en een korte analyse gemaakt, met speciale aandacht voor de jonge stieren die nog een index in opbouw hebben. 
Lees de analyse: Stierindexendraai december 2022
In het februari-nummer van De Blaarkopper gaan we er weer uitgebreider op in, en bij de individuele stieren op deze website worden de cijfers zo spoedig mogelijk aangepast.
Tevens is de aangepaste ‘stierenkaart december 2022’ vermeld bij ‘Actuele stieren’.