Nieuwe indexen april 2023

Op 5 april was de driemaandelijkse indexdraai.
Eens per vier jaar vindt er en basisaanpassing plaats, waarbij het referentiekader ‘geactualiseerd’ wordt. De dubbeldoelbasis zoals die geldt voor MRIJ, FH en Blaarkop, wordt berekend op basis van dieren met tenminste 87%MRIJ (dat is omdat dit van deze drie rassen de grootste populatie is). Voorheen telden ook dieren met 75%MRIJ mee; dat is bij deze indexdraai gewijzigd. Ook wordt in de uierbeoordeling nu ook de ‘uierbalans’ meegenomen.
Daarom zijn de cijfers niet volledig vergelijkbaar met voorgaande cijfers.
Wij houden daarom vast aan het berekenen van het gemiddelde van de 30 meest actuele blaarkopstieren, zodat de blaarkopstieren onderling goed vergelijkbaar blijven.
De STIERENKAART APRIL is geplaatst.
De cijfers per individuele stier op de site worden aangepast (dat kost even tijd, want het moet handmatig).

Lees de korte beschouwing: Stierindexendraai april 2023