Premieregeling Zeldzame rassen 2023

Zoals eerder dit jaar in mailberichten (aan de veehouders waarvan wij de mailadressen hebben) en ook in nieuwsberichten op blaarkopnet al is aangegeven, is de Premieregeling voor dieren van de zeldzame rassen dit jaar en de komende jaren anders dan in de voorgaande jaren. De deminimis-regeling is niet meer van toepassing (daar zijn we heel blij mee).
Zonder hier in detail de regeling nog weer uit te leggen (want zie desgewenst de nieuwsberichten van eerdere datum), hebben we hierbij een paar aandachtspunten waarvoor het goed is om desgewenst nog eens even te checken:
De SZH geeft aan dat als je een nieuwe ubn en/of een nieuw Relatienummer (bij RVO) hebt, het belangrijk is dat je dit per omgaande doorgeeft aan de SZH! (De SZH verzorgt het ‘vlaggen’ in het Paraplubestand). (de vier peildata qua aantallen in 2023 zijn inmiddels geweest; 1-1-2023, 1-4-2023, 1-7-2023 en 1-10-2023). (wij en de SZH weten nu nog niet wanneer de uitkering van de premie zal plaatsvinden).
Contactpersoon bij de SZH is Maurice Vaessen   zie ook op de website www.szh.nl

Belangrijk: bericht van Maurice Vaessen van de SZH:
Graag willen wij u informeren dat RVO het stappenplan GLB-subsidies, waar de subsidie voor zeldzame landbouwhuisdieren (ZLH) een onderdeel van is, heeft gepubliceerd op haar website.
De subsidie ZLH  kan via de Gecombineerde Opgave definitief worden aangevraagd.

De aanvraagperiode start op 15 oktober 2023 en loopt tot 30 november 2023. Het stappenplan is te vinden op GLB-subsidies 2023 aanvragen (rvo.nl) .
RVO heeft ons laten weten dat zij een informatiemail hebben verstuurd naar alle deelnemers aan GLB-regelingen die via de Gecombineerde Opgave verlopen, dus ook aan alle deelnemers van ZLH, waar naar dit stappenplan wordt gelinkt. Daarnaast is het verspreid via de nieuwsbrief Agrarisch van RVO en via de social mediakanalen.