Blaarkopproducties boekjaar 2022-2023

Een aanzienlijk deel van de blaarkopkoeien wordt op melkveebedrijven gehouden. Op de meeste van deze bedrijven wordt aan gefiatteerde melkproductieregistratie (MPR) gedaan. De melklijsten worden door CRV gefiatteerd als aan de geldende voorwaarden is voldaan (reguliere melkcontrole, al dan niet doe-het-zelf-monstername). (Er zijn ook bedrijven die ervoor kiezen zelfmonstername te doen en de melklijsten niet te laten fiatteren; soms is de apparatuur/melkmeters niet geijkt. Deze gegevens vallen buiten de producties in overzichten).
Wij ontvingen op aanvraag van CRV de rasgemiddelden en de top-25-lijsten van de blaarkoppen.
Lees het verslag:

Blaarkopproducties nader bekeken 2022-2023