Nieuwe Stierenkaart december 2023

Op woensdag 6 december was de nieuwe indexdraai (3x per jaar).
Op basis van de nieuwe indexen is het gemiddelde van de blaarkopstieren berekend, en op basis daarvan zijn de cijfers op de Stierenkaart december 2023 vermeld (iedere stier ten opzichte van dat gemiddelde).
Tevens zijn de nieuwe biologische zwartblaar stier Hooilanden Arthur en de roodblaar Hemmeer Fokke toegevoegd, en is Henmeer Julius van de kaart gehaald (hoewel hij nog zeer beperkt verkrijgbaar is bij KI Samen).
Henmeer Julius en Herman zijn al zeer lang beschikbaar en zijn op de site doorgeschoven naar ‘Stieren uit het recente verleden‘.
De cijfers bij de individuele stieren op de site zijn aangepast.
STIERENKAART BLAARKOP DECEMBER 2023