Nieuw roodblaar stier Hemmeer FOKKE

Bij CRV is het aanbod aan roodblaar stieren aangevuld met Hemmeer Fokke, de eerste roodblaar stier uit deze fokstal De Sophiahoeve van Theo en Jelle Warmerdam.
Hemmeer Fokke heeft een mooie lage verwantschap aan de populatie (8%) en is daarmee breed inzetbaar. De lage verwantschap komt met name via zijn vader Hemmeer Stan, een roodblaar zoon uit Hemmeer Quinten uit een dochter van Rik van Luxemburg. Quinten was ook een zoon van Rik van Luxemburg en gaf sterke dochters op het eigen bedrijf. De moeder van Fokke is een productieve dochter van Hemmeer Teus (zoon van Leo 4). Hier is wel enige verwantschap met Henmeer Bauke want diens moeder is ook een dochter van Teus.
Fokke heeft Bèta Caseïne A2A2 en dat maakt hem ook aantrekkelijk.
Met de inzet van Fokke zijn er nu weer drie roodblaar stieren bij CRV beschikbaar: Ande Niedijk Knot, Palfenier v Oosterom en Fokke.
(er is nog geen foto van Fokke beschikbaar)

Zie: Hemmeer FOKKE – Blaarkopnet

Henmeer Bauke is nu van de stierenlijst bij CRV gehaald (heeft zijn inseminatiequotum volgemaakt), maar van hem is nog wel gesekst sperma te bestellen.