Het nieuwe nummer van De Blaarkopper staat op de site

Dankzij donaties en inzet van vrijwilligers is het gelukt om weer een nieuw nummer van onze nieuwsbrief De Blaarkopper te vervaardigen. Alle donateurs van harte dank. Toch is het nog niet kostendekkend, en blijkt dat het een nogal beperkte groep lezers is die iets doneren; dus aan degenen die nog nooit iets gedoneerd hebben…de vraag om te overwegen om ook een keer een bijdrage over te maken…

Wij hebben weer getracht er een interessant en vlot leesbaar document van te maken.
Wij wensen ieder weer veel leesplezier.

DeBlaarkopper Febr24